Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bergvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bergvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1201 13,1% 23,2% 26,5% 37,2% 4,8% 51,3% 48,7%   1,4%
Summa 1201 13,1% 23,2% 26,5% 37,2% 4,8% 51,3% 48,7% 1,4%

http://www.val.se