Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1157 16,0% 30,7% 27,4% 25,9% 5,3% 49,1% 50,9%   1,0%
Summa 1157 16,0% 30,7% 27,4% 25,9% 5,3% 49,1% 50,9% 1,0%

http://www.val.se