Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skog

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skog 751 10,8% 18,9% 25,8% 44,5% 3,2% 52,1% 47,9%   1,2%
Summa 751 10,8% 18,9% 25,8% 44,5% 3,2% 52,1% 47,9% 1,2%

http://www.val.se