2018-09-12 15:09:03

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Ökna-Karlstorp

11,04%
11,19%
3,28%
11,94%
29,10%
3,43%
1,79%
27,76%
0,00%
0,45%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,73%
+5,25
2014: 80,48%

Röstfördelning - valdistrikt Ökna-Karlstorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 74 11,04% -24 -3,80 98 14,85%
C Centerpartiet 75 11,19% -30 -4,72 105 15,91%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 22 3,28% +14 +2,07 8 1,21%
KD Kristdemokraterna 80 11,94% +29 +4,21 51 7,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 195 29,10% -36 -5,90 231 35,00%
V Vänsterpartiet 23 3,43% +1 +0,10 22 3,33%
MP Miljöpartiet de gröna 12 1,79% -6 -0,94 18 2,73%
SD Sverigedemokraterna 186 27,76% +71 +10,34 115 17,42%
FI Feministiskt initiativ     -6 -0,91 6 0,91%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,45% -3 -0,46 6 0,91%
  Giltiga röster 670 100,00% +10   660 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,33% +1 +0,13 8 1,20%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 679 85,73% +11 +5,25 668 80,48%
  Antal röstberättigade 792   -38   830  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ökna-Karlstorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,30% +2 +0,30    
PP Piratpartiet 1 0,15%     1 0,15%
DjuP Djurens parti     -1 -0,15 1 0,15%
KrVP Kristna Värdepartiet     -3 -0,45 3 0,45%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,15 1 0,15%
  Totalt övriga partier 3 0,45% -3 -0,46 6 0,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ökna-Karlstorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se