Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ökna-Karlstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ökna-Karlstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ökna-Karlstorp 792 9,7% 20,7% 26,9% 42,7% 2,7% 51,8% 48,2%   1,9%
Summa 792 9,7% 20,7% 26,9% 42,7% 2,7% 51,8% 48,2% 1,9%

http://www.val.se