Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mellangården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mellangården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellangården 1766 15,6% 22,3% 22,5% 39,6% 4,9% 47,7% 52,3%   1,4%
Summa 1766 15,6% 22,3% 22,5% 39,6% 4,9% 47,7% 52,3% 1,4%

http://www.val.se