Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Alseda-Skede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Alseda-Skede

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda-Skede 1808 14,3% 26,4% 26,5% 32,7% 4,2% 51,2% 48,8%   1,8%
Summa 1808 14,3% 26,4% 26,5% 32,7% 4,2% 51,2% 48,8% 1,8%

http://www.val.se