Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bäckseda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bäckseda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckseda 1868 14,3% 34,4% 22,2% 29,1% 6,4% 51,3% 48,7%   1,8%
Summa 1868 14,3% 34,4% 22,2% 29,1% 6,4% 51,3% 48,7% 1,8%

http://www.val.se