Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Pukaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pukaregården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pukaregården 1439 26,8% 23,3% 18,9% 31,0% 6,7% 48,0% 52,0%   0,8%
Summa 1439 26,8% 23,3% 18,9% 31,0% 6,7% 48,0% 52,0% 0,8%

http://www.val.se