Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ekenässjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekenässjön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekenässjön 1196 12,7% 28,5% 22,2% 36,5% 4,5% 51,1% 48,9%   0,5%
Summa 1196 12,7% 28,5% 22,2% 36,5% 4,5% 51,1% 48,9% 0,5%

http://www.val.se