Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Vetlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vetlanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda-Skede 1808 14,3% 26,4% 26,5% 32,7% 4,2% 51,2% 48,8%   1,8%
Björkö-Nävelsjö-Myresjö 1504 15,4% 30,2% 26,1% 28,3% 4,8% 52,2% 47,8%   1,4%
Brunnsgård 1448 20,4% 28,0% 20,0% 31,7% 5,7% 48,6% 51,4%   1,1%
Bäckseda 1868 14,3% 34,4% 22,2% 29,1% 6,4% 51,3% 48,7%   1,8%
Ekenässjön 1196 12,7% 28,5% 22,2% 36,5% 4,5% 51,1% 48,9%   0,5%
Karlslund 1344 20,2% 26,2% 26,6% 27,0% 5,2% 49,6% 50,4%   1,2%
Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby 1559 15,6% 25,0% 28,7% 30,7% 5,3% 50,4% 49,6%   1,1%
Lannaskede-Fröderyd 1392 13,9% 26,9% 25,3% 33,9% 5,2% 50,1% 49,9%   1,5%
Mellangården 1766 15,6% 22,3% 22,5% 39,6% 4,9% 47,7% 52,3%   1,4%
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 962 14,7% 25,7% 27,2% 32,4% 5,1% 52,4% 47,6%   1,9%
Pukaregården 1439 26,8% 23,3% 18,9% 31,0% 6,7% 48,0% 52,0%   0,8%
Tomaslunden 1734 17,9% 32,8% 25,5% 23,7% 5,8% 52,5% 47,5%   0,9%
Vetlanda Flugeby-Näsby 1455 20,3% 26,7% 25,9% 27,0% 6,1% 50,9% 49,1%   1,3%
Ökna-Karlstorp 792 9,7% 20,7% 26,9% 42,7% 2,7% 51,8% 48,2%   1,9%
Vetlanda 20267 16,8% 27,3% 24,5% 31,4% 5,3% 50,5% 49,5% 1,3%

http://www.val.se