Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tomaslunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tomaslunden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tomaslunden 1734 17,9% 32,8% 25,5% 23,7% 5,8% 52,5% 47,5%   0,9%
Summa 1734 17,9% 32,8% 25,5% 23,7% 5,8% 52,5% 47,5% 0,9%

http://www.val.se