Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lannaskede-Fröderyd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lannaskede-Fröderyd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lannaskede-Fröderyd 1392 13,9% 26,9% 25,3% 33,9% 5,2% 50,1% 49,9%   1,5%
Summa 1392 13,9% 26,9% 25,3% 33,9% 5,2% 50,1% 49,9% 1,5%

http://www.val.se