Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brunnsgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brunnsgård

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsgård 1448 20,4% 28,0% 20,0% 31,7% 5,7% 48,6% 51,4%   1,1%
Summa 1448 20,4% 28,0% 20,0% 31,7% 5,7% 48,6% 51,4% 1,1%

http://www.val.se