Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Björkö-Nävelsjö-Myresjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björkö-Nävelsjö-Myresjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö-Nävelsjö-Myresjö 1504 15,4% 30,2% 26,1% 28,3% 4,8% 52,2% 47,8%   1,4%
Summa 1504 15,4% 30,2% 26,1% 28,3% 4,8% 52,2% 47,8% 1,4%

http://www.val.se