Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karlslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1344 20,2% 26,2% 26,6% 27,0% 5,2% 49,6% 50,4%   1,2%
Summa 1344 20,2% 26,2% 26,6% 27,0% 5,2% 49,6% 50,4% 1,2%

http://www.val.se