2018-09-12 13:39:41

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

15,90%
9,08%
2,96%
5,44%
21,89%
3,79%
2,13%
36,55%
0,76%
1,51%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,77%
+2,91
2014: 82,86%

Röstfördelning - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 231 15,90% -31 -2,83 262 18,73%
C Centerpartiet 132 9,08% -17 -1,57 149 10,65%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 43 2,96% -1 -0,19 44 3,15%
KD Kristdemokraterna 79 5,44% +46 +3,08 33 2,36%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 318 21,89% -65 -5,49 383 27,38%
V Vänsterpartiet 55 3,79% +16 +1,00 39 2,79%
MP Miljöpartiet de gröna 31 2,13% -25 -1,87 56 4,00%
SD Sverigedemokraterna 531 36,55% +137 +8,38 394 28,16%
FI Feministiskt initiativ 11 0,76% -17 -1,24 28 2,00%
ÖVR Övriga anmälda partier 22 1,51% +11 +0,73 11 0,79%
  Giltiga röster 1453 100,00% +54   1399 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,09% +3 +0,17 13 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,14% +2 +0,14    
VDT Valdeltagande 1471 85,77% +59 +2,91 1412 82,86%
  Antal röstberättigade 1715   +11   1704  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,48% +7 +0,48    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,34% +5 +0,34    
PP Piratpartiet 4 0,28% -2 -0,15 6 0,43%
  Basinkomstpartiet 2 0,14% +2 +0,14    
DjuP Djurens parti 2 0,14% +2 +0,14    
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
MED Medborgerlig Samling 1 0,07% +1 +0,07    
ENH Enhet     -2 -0,14 2 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,21 3 0,21%
  Totalt övriga partier 22 1,51% +11 +0,73 11 0,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se