Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kågeröd - Stenestad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kågeröd - Stenestad 1715 17,3% 30,1% 25,4% 27,2% 5,8% 51,1% 48,9%   1,1%
Summa 1715 17,3% 30,1% 25,4% 27,2% 5,8% 51,1% 48,9% 1,1%

http://www.val.se