Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Billeberga - Tågarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Billeberga - Tågarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga - Tågarp 1700 15,4% 35,8% 27,2% 21,6% 5,7% 51,8% 48,2%   1,6%
Summa 1700 15,4% 35,8% 27,2% 21,6% 5,7% 51,8% 48,2% 1,6%

http://www.val.se