Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Teckomatorp - Norrvidinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Teckomatorp - Norrvidinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teckomatorp - Norrvidinge 1748 15,4% 33,6% 27,3% 23,6% 3,8% 52,7% 47,3%   2,5%
Summa 1748 15,4% 33,6% 27,3% 23,6% 3,8% 52,7% 47,3% 2,5%

http://www.val.se