Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Röstånga - Konga-Ask

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Röstånga - Konga-Ask

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röstånga - Konga-Ask 1381 14,4% 30,4% 29,8% 25,3% 5,1% 50,0% 50,0%   2,5%
Summa 1381 14,4% 30,4% 29,8% 25,3% 5,1% 50,0% 50,0% 2,5%

http://www.val.se