Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svalöv Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svalöv Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalöv Norra 1591 19,8% 34,3% 19,9% 26,1% 6,7% 50,6% 49,4%   2,0%
Summa 1591 19,8% 34,3% 19,9% 26,1% 6,7% 50,6% 49,4% 2,0%

http://www.val.se