Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Svalöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Svalöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga - Tågarp 1700 15,4% 35,8% 27,2% 21,6% 5,7% 51,8% 48,2%   1,6%
Kågeröd - Stenestad 1715 17,3% 30,1% 25,4% 27,2% 5,8% 51,1% 48,9%   1,1%
Röstånga - Konga-Ask 1381 14,4% 30,4% 29,8% 25,3% 5,1% 50,0% 50,0%   2,5%
Svalöv Norra 1591 19,8% 34,3% 19,9% 26,1% 6,7% 50,6% 49,4%   2,0%
Svalöv Södra 1708 16,6% 31,6% 20,6% 31,3% 6,4% 50,9% 49,1%   1,8%
Teckomatorp - Norrvidinge 1748 15,4% 33,6% 27,3% 23,6% 3,8% 52,7% 47,3%   2,5%
Svalöv 9843 16,5% 32,7% 24,9% 25,9% 5,6% 51,2% 48,8% 1,9%

http://www.val.se