Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svalöv Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svalöv Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalöv Södra 1708 16,6% 31,6% 20,6% 31,3% 6,4% 50,9% 49,1%   1,8%
Summa 1708 16,6% 31,6% 20,6% 31,3% 6,4% 50,9% 49,1% 1,8%

http://www.val.se