2018-09-12 09:49:22

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Skurup 1

19,02%
5,72%
3,49%
3,67%
28,06%
3,49%
2,77%
32,99%
0,24%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,16%
+0,88
2014: 85,28%

Röstfördelning - valdistrikt Skurup 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 316 19,02% -42 -2,98 358 22,00%
C Centerpartiet 95 5,72% +6 +0,25 89 5,47%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 58 3,49% +7 +0,36 51 3,13%
KD Kristdemokraterna 61 3,67% +20 +1,15 41 2,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 466 28,06% -71 -4,95 537 33,01%
V Vänsterpartiet 58 3,49% -1 -0,13 59 3,63%
MP Miljöpartiet de gröna 46 2,77% -19 -1,23 65 4,00%
SD Sverigedemokraterna 548 32,99% +147 +8,35 401 24,65%
FI Feministiskt initiativ 4 0,24% -10 -0,62 14 0,86%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,54% -3 -0,20 12 0,74%
  Giltiga röster 1661 100,00% +34   1627 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 19 1,13% +1 +0,04 18 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,06%     1 0,06%
VDT Valdeltagande 1681 86,16% +35 +0,88 1646 85,28%
  Antal röstberättigade 1951   +21   1930  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skurup 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,18% +3 +0,18    
ENH Enhet 2 0,12% +1 +0,06 1 0,06%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,12% +2 +0,12    
DjuP Djurens parti 1 0,06%     1 0,06%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,06% +1 +0,06    
PP Piratpartiet     -9 -0,55 9 0,55%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,06 1 0,06%
  Totalt övriga partier 9 0,54% -3 -0,20 12 0,74%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skurup 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se