Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 1 1951 15,8% 34,2% 22,8% 27,2% 5,9% 49,0% 51,0%   1,8%
Summa 1951 15,8% 34,2% 22,8% 27,2% 5,9% 49,0% 51,0% 1,8%

http://www.val.se