Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skivarp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skivarp 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 2 970 11,3% 21,1% 28,6% 39,0% 3,8% 49,5% 50,5%   2,5%
Summa 970 11,3% 21,1% 28,6% 39,0% 3,8% 49,5% 50,5% 2,5%

http://www.val.se