Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 3 1469 17,0% 35,7% 20,5% 26,8% 6,1% 49,9% 50,1%   2,0%
Summa 1469 17,0% 35,7% 20,5% 26,8% 6,1% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se