Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Slimminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Slimminge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slimminge 671 14,9% 31,3% 34,1% 19,7% 4,5% 52,6% 47,4%   1,0%
Summa 671 14,9% 31,3% 34,1% 19,7% 4,5% 52,6% 47,4% 1,0%

http://www.val.se