Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Villie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Villie

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villie 887 15,2% 29,1% 29,0% 26,7% 5,5% 50,2% 49,8%   1,5%
Summa 887 15,2% 29,1% 29,0% 26,7% 5,5% 50,2% 49,8% 1,5%

http://www.val.se