Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 2

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 2 1355 19,3% 35,5% 23,5% 21,6% 6,2% 49,2% 50,8%   1,8%
Summa 1355 19,3% 35,5% 23,5% 21,6% 6,2% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se