Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Örsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Örsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö 831 17,3% 32,0% 27,0% 23,7% 4,8% 51,3% 48,7%   1,4%
Summa 831 17,3% 32,0% 27,0% 23,7% 4,8% 51,3% 48,7% 1,4%

http://www.val.se