Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skurup 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skurup 4

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 4 1703 16,3% 28,2% 19,7% 35,8% 5,2% 45,7% 54,3%   1,2%
Summa 1703 16,3% 28,2% 19,7% 35,8% 5,2% 45,7% 54,3% 1,2%

http://www.val.se