Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svenstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svenstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstorp 647 12,2% 29,2% 33,4% 25,2% 3,2% 52,7% 47,3%   1,2%
Summa 647 12,2% 29,2% 33,4% 25,2% 3,2% 52,7% 47,3% 1,2%

http://www.val.se