Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skivarp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skivarp 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1027 16,3% 32,2% 27,8% 23,8% 6,5% 51,1% 48,9%   2,2%
Summa 1027 16,3% 32,2% 27,8% 23,8% 6,5% 51,1% 48,9% 2,2%

http://www.val.se