Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Skurup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skurup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1027 16,3% 32,2% 27,8% 23,8% 6,5% 51,1% 48,9%   2,2%
Skivarp 2 970 11,3% 21,1% 28,6% 39,0% 3,8% 49,5% 50,5%   2,5%
Skurup 1 1951 15,8% 34,2% 22,8% 27,2% 5,9% 49,0% 51,0%   1,8%
Skurup 2 1355 19,3% 35,5% 23,5% 21,6% 6,2% 49,2% 50,8%   1,8%
Skurup 3 1469 17,0% 35,7% 20,5% 26,8% 6,1% 49,9% 50,1%   2,0%
Skurup 4 1703 16,3% 28,2% 19,7% 35,8% 5,2% 45,7% 54,3%   1,2%
Slimminge 671 14,9% 31,3% 34,1% 19,7% 4,5% 52,6% 47,4%   1,0%
Svenstorp 647 12,2% 29,2% 33,4% 25,2% 3,2% 52,7% 47,3%   1,2%
Villie 887 15,2% 29,1% 29,0% 26,7% 5,5% 50,2% 49,8%   1,5%
Örsjö 831 17,3% 32,0% 27,0% 23,7% 4,8% 51,3% 48,7%   1,4%
Skurup 11511 15,9% 31,4% 25,1% 27,6% 5,4% 49,6% 50,4% 1,7%

http://www.val.se