2018-09-13 20:11:32

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Surbrunnen-Östra förstaden N

19,83%
6,42%
5,26%
4,83%
30,50%
5,91%
3,03%
22,86%
0,36%
1,01%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,20%
+3,97
2014: 80,23%

Röstfördelning - valdistrikt Surbrunnen-Östra förstaden N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 275 19,83% -33 -4,25 308 24,08%
C Centerpartiet 89 6,42% +34 +2,12 55 4,30%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 73 5,26% +13 +0,57 60 4,69%
KD Kristdemokraterna 67 4,83% +32 +2,09 35 2,74%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 423 30,50% -51 -6,56 474 37,06%
V Vänsterpartiet 82 5,91% +37 +2,39 45 3,52%
MP Miljöpartiet de gröna 42 3,03% -23 -2,05 65 5,08%
SD Sverigedemokraterna 317 22,86% +116 +7,14 201 15,72%
FI Feministiskt initiativ 5 0,36% -18 -1,44 23 1,80%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,01% +1 -0,01 13 1,02%
  Giltiga röster 1387 100,00% +108   1279 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,07% -5 -0,47 20 1,54%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1402 84,20% +103 +3,97 1299 80,23%
  Antal röstberättigade 1665   +46   1619  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Surbrunnen-Östra förstaden N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,29% +4 +0,29    
MED Medborgerlig Samling 3 0,22% +3 +0,22    
DjuP Djurens parti 2 0,14% +1 +0,07 1 0,08%
  Basinkomstpartiet 1 0,07% +1 +0,07    
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
ENH Enhet 1 0,07% +1 +0,07    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,07% +1 +0,07    
PP Piratpartiet 1 0,07% -3 -0,24 4 0,31%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -8 -0,63 8 0,63%
  Totalt övriga partier 14 1,01% +1 -0,01 13 1,02%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Surbrunnen-Östra förstaden N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se