Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Surbrunnen-Östra förstaden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Surbrunnen-Östra förstaden N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Surbrunnen-Östra förstaden N 1665 19,9% 21,0% 20,3% 38,8% 3,8% 46,7% 53,3%   0,9%
Summa 1665 19,9% 21,0% 20,3% 38,8% 3,8% 46,7% 53,3% 0,9%

http://www.val.se