Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt StHerrestad-Hedeskoga-Bussjö-Källesj

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt StHerrestad-Hedeskoga-Bussjö-Källesj

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
StHerrestad-Hedeskoga-Bussjö-Källesj 1506 12,9% 41,8% 27,8% 17,6% 5,8% 52,4% 47,6%   1,1%
Summa 1506 12,9% 41,8% 27,8% 17,6% 5,8% 52,4% 47,6% 1,1%

http://www.val.se