Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sövestad-Baldringe-Högestad m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sövestad-Baldringe-Högestad m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 1084 14,9% 29,8% 30,8% 24,5% 4,9% 50,9% 49,1%   1,8%
Summa 1084 14,9% 29,8% 30,8% 24,5% 4,9% 50,9% 49,1% 1,8%

http://www.val.se