Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Solbacken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Solbacken N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solbacken N 1248 16,8% 28,8% 21,9% 32,5% 4,2% 47,9% 52,1%   1,9%
Summa 1248 16,8% 28,8% 21,9% 32,5% 4,2% 47,9% 52,1% 1,9%

http://www.val.se