Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bellevue S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bellevue S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue S 1102 19,8% 23,8% 24,1% 32,3% 4,4% 43,8% 56,2%   0,5%
Summa 1102 19,8% 23,8% 24,1% 32,3% 4,4% 43,8% 56,2% 0,5%

http://www.val.se