Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bellevue N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bellevue N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1351 13,8% 25,8% 26,3% 34,2% 6,0% 50,9% 49,1%   3,1%
Summa 1351 13,8% 25,8% 26,3% 34,2% 6,0% 50,9% 49,1% 3,1%

http://www.val.se