Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen 1242 13,2% 23,3% 29,1% 34,5% 3,8% 48,3% 51,7%   2,6%
Summa 1242 13,2% 23,3% 29,1% 34,5% 3,8% 48,3% 51,7% 2,6%

http://www.val.se