Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1310 9,2% 31,1% 25,0% 34,6% 3,4% 50,5% 49,5%   2,1%
Summa 1310 9,2% 31,1% 25,0% 34,6% 3,4% 50,5% 49,5% 2,1%

http://www.val.se