Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gamla staden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla staden Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden Ö 1615 21,5% 19,3% 22,8% 36,3% 4,7% 45,3% 54,7%   3,5%
Summa 1615 21,5% 19,3% 22,8% 36,3% 4,7% 45,3% 54,7% 3,5%

http://www.val.se