Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Sjöstaden-Åkesholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Sjöstaden-Åkesholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Sjöstaden-Åkesholm 1105 15,7% 31,0% 22,2% 31,2% 5,2% 47,0% 53,0%   1,0%
Summa 1105 15,7% 31,0% 22,2% 31,2% 5,2% 47,0% 53,0% 1,0%

http://www.val.se