Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gamla staden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla staden V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden V 1542 15,6% 21,9% 23,3% 39,2% 3,0% 43,1% 56,9%   3,0%
Summa 1542 15,6% 21,9% 23,3% 39,2% 3,0% 43,1% 56,9% 3,0%

http://www.val.se