Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Edvinshem N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Edvinshem N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edvinshem N 1202 12,6% 23,9% 23,5% 40,1% 3,8% 46,3% 53,7%   1,8%
Summa 1202 12,6% 23,9% 23,5% 40,1% 3,8% 46,3% 53,7% 1,8%

http://www.val.se