Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Löderup m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Löderup m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Löderup m fl 982 10,4% 23,6% 27,3% 38,7% 3,9% 50,3% 49,7%   5,0%
Summa 982 10,4% 23,6% 27,3% 38,7% 3,9% 50,3% 49,7% 5,0%

http://www.val.se